Značení pneumatik: návod k použití - Porovnávání vlastností s pomocí štítku

Porovnávání vlastností s pomocí štítku

Značení pneumatik: návod k použití :autor:

Značení umožní spotřebiteli porovnávat pneumatik podle jiných kritérií, než jsou značka nebo cena. Dále je třeba vědět, co znamená rozdíl mezi dvěma třídami, pokud jde o brzdnou dráhu nebo spotřebu paliva.

Srovnání vlastností díky štítku Srovnání vlastností pneumatik díky štítku - Kreditní foto © : Rezulteo

Jedním z cílů značení pneumatik je zlepšit informovanost spotřebitele, aby mohl porovnávat pneumatiky podle jiných kritérií, než je cena. Toto nařízení, zavedené v evropském měřítku, má automobilistům umožnit koupit pneumatiky bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí.

Štítek značí třídu výkonu, kterou pneumatika vykazuje ve třech kritériích: energetické účinnosti, brzdění na mokré vozovce a vnější hlučnosti. Zde je několik údajů pro lepší představu, co znamená rozdíl mezi dvěma stupni u každé z měřených vlastností.

Energetická účinnost

Podíl pneumatiky na spotřebě paliva se měří podle jejího valivého odporu. Štítek značí barvou a písmenem třídu valivého odporu, do níž pneumatika patří. Mezi pneumatikou označenou A a jinou, označenou G je skutečně zásadní rozdíl.

V souvislosti se spotřebou paliva tento rozdíl odpovídá 0,5 l/100 km, tj. 80 litrů paliva za rok (při hodnotě 15 000 km/rok).

U emisí CO2 rozdíl mezi známkou A a G odpovídá 12 g/km, což je 0,18 tuny CO2 ročně (na stejném základě). Pro srovnání, návrh zákona o ekologickém poškození pro rok 2013 stanovuje práh poškození na 135 g/km.

Brzdění na mokré vozovce

Pokud jde o vlastnost brzdění na mokré vozovce, třída se zjistí srovnáním výsledků testu s výsledky s výsledky získanými s referenční pneumatikou.

Rozdíl mezi třídou A a třídou F (třída G se nepoužívá) představuje vzdálenost 18 metrů u auta jedoucího rychlostí 80 km/h, což odpovídá délce 4 aut.

Vnější hlučnost za jízdy

Třídu lze zjistit srovnáním výsledku testu s limitní hodnotou, která se mění podle typu a rozměrů pneumatiky. Tato limitní hodnota bude snížena v roce 2016.

Rozdíl výkonu mezi dvěma třídami odpovídá 3 dB, což je snížení nebo zvýšení hlučnosti o polovinu.

1 vlnka: dobrý výkon. Hladina hlučnosti při jízdě se pohybuje nejméně 3 dB pod budoucí normou.

2 vlnky: průměrný výkon. Hladina hlučnosti při jízdě odpovídá budoucí normě.

3 vlnky: slabý výkon. Hladina hlučnosti při jízdě je přijatelná podle stávájící normy, ale vyšší než limitní hodnota 2016.

Od 1. listopadu 2014 jsou pneumatiky ohodnocené písmenem G v oblasti energetické účinnosti a písmenem F v brzdění na mokré vozovce zakázané prodávat. Nicméně, pneumatiky vyrobené před 1. listopadem 2014 budou ještě moci býti prodávány až 30 měsíců po tom, co tento zákon vstoupí v platnost, tedy do 1. května 2017. Viz nařízení (ES) č. 661/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. července 2009 ", kapitola III, článek 13, odstavec 5.

Čtěte také:

>> Štítek neříká vše

>> Evropské značení pneumatik, návod k použití

>> Značení: kdo hodnotí pneumatiky? Jak se provádějí testy?