Značení pneumatik: návod k použití - Značení pneumatik: tři kritéria vlastností

Značení pneumatik: tři kritéria vlastností

Značení pneumatik: návod k použití :autor:

Nový štítek informuje spotřebitele o třech základních vlastnostech pneumatiky: energetické účinnosti, brzdění na mokré vozovce a vnější hlučnosti. Každé kritérium má svou třídu vyjadřovanou písmenem a barvou.

3 kritéria vlastností na štítku 3 kritéria vybraná pro hodnocení vlastností pneumatik - Kreditní foto © : Rezulteo

Energetická účinnost

Energetická účinnostKreditní foto © : All Rights Reserved
Energetická účinnostKreditní foto © : All Rights Reserved
Pneumatiky se podílejí na celkové spotřebě paliva ze 20%. Jízda pneumatiky po vozovce vyvolává deformaci spojenou s uvolňováním tepla. Tento jev vytváří sílu, která se nazývá valivý odpor (VO). Čím je vyšší, tím více paliva motor spotřebovává. Nízký valivý odpor je tedy významným kritériem pro snížení spotřeby paliva a následně i emisí CO2.

Štítek označuje třídu valivého odporu, do níž pneumatika patří. Známky jdou od A (nejnižší valivý odpor) po G (nejvyšší valivý odpor). 

>> Porovnávání vlastností s pomocí štítku

Účinnost brzdění na mokré vozovce

Účinnost brzdění na mokré vozovceKreditní foto © : All Rights Reserved
Přilnavost pneumatiky na mokré vozovce je zásadním faktorem pro bezpečnost řidiče a jeho spolujezdců. Pro její měření vytvořila evropská směrnice protokol, který stanovuje podmínky, za nichž se musí test odehrávat: výchozí rychlost, vlastnosti dráhy, výška vody, teplota…

Třída je přidělena po srovnání výsledků testu s výsledky získanými s referenční pneumatikou. Známky se pohybují od A (nejlepší) do G (nejhorší). 

>> Porovnávání vlastností s pomocí štítku

 

Hladina vnější hlučnosti při jízdě

Hladina vnější hlučnosti při jízděKreditní foto © : All Rights Reserved
Hlučnost vznikající při jízdě pneumatiky patří mezi kritéria týkající se kvality života. Značnou měrou se podílí na celkové hlučnosti, kterou vozidlo vydává. Nad 50 km/h dokonce převažuje. Snížení vnější hlučnosti při jízdě tedy přispívá ke snaze snížit nepříjemný hluk. 

Výsledek naměřený při testu se porovnává s limitní hodnotou stanovenou předpisy. Hlučnost se dělí do tří tříd, označených jednou (nejlepší známka), dvěma nebo třemi zvukovými vlnkami.

>> Porovnávání vlastností s pomocí štítku

 

Čtěte také:

>> Kdo provádí testy vlastností?