Praktický průvodce, jak správně udržovat pneumatiky - Po kolika letech je třeba měnit pneumatiky?

Po kolika letech je třeba měnit pneumatiky?

Údržba pneumatik :autor:

Pneumatika je věc, která se nejen opotřebovává s počtem ujetých kilometrů, ale která i stárne. S věkem se její složky mění a její výkony se snižují. Proto většina výrobců automobilistům doporučuje, aby své pneumatiky po pěti letech používání jednou ročně kontrolovali a vyměnili je, jakmile dosáhnou věkové hranice 10 let.

Stará pneumatika Pneumatika s prasklinami na bočnicích - Kreditní foto © : Philboy - Caradisiac

Nepleťte si opotřebení a stáří

Pneumatika je tvořena z různých materiálů (gumy, ocelových drátů, textilních vláken…), jejichž kvalita přímo ovlivňuje výkony pneumatiky.  Vlastnosti těchto složek se však s věkem vyvíjejí.

Tento vývoj závisí na mnoha faktorech:

  • Klimatické podmínky: třebaže jsou gumy navrženy tak, aby odolaly velkým změnám teplot, ve velmi chladném či velmi teplém prostředí budou stárnout rychleji.
  • Podmínky skladování: měření vlhkosti větrání, světlost, teplota, vystavení styku s rozpouštědly, tolik parametrů, které ovlivňují kvalitu skladování, a tedy dobu životnosti pneumatiky. Nemluvě o způsobu, jak jsou pneumatiky skladovány…  

  • Podmínky používání: životnost pneumatik bude samozřejmě záviset na převáženém nákladu, stylu jízdy (rychlost, zrychlování, brždění…), tlaku a kvalitě údržby…

Je tedy obtížné stanovit doporučenou dobu používání pneumatiky.

Po pěti letech každoroční kontrola

Nejlepší je pneumatiky pravidelně prohlížet , abyste zkontrolovali, že nebyly poškozeny a nevykazují žádné známky předčasného opotřebení nebo stárnutí: deformace nebo praskliny na běhounu, na bočnicích nebo bocích.

Nicméně většina výrobců doporučuje každoroční prohlídku pneumatik po pěti letech používání a výměnu pneumatik starších 10 a více let i v případě, že nedosáhly zákonné hranice opotřebení.