Praktický průvodce zimními pneumatikami - Řízení v zimě

Řízení v zimě

Vaše zimní pneumatiky :autor:

Čerstvý sníh, rozbředlý sníh, náledí: třebaže vám zimní pneumatiky přinášejí záruky přilnavosti a mobility, musíte přizpůsobit jízdu stavu vozovky. Zde je několik základních rad, jak omezit riziko nekontrolovaného smyku.

Silnice v zimní krajině Řízení v zimě vyžaduje jiné reflexy - Kreditní foto © : All Rights Reserved

Uvědomujte si své limity

 Dobrý řidič není ten, kdo umí znovu ovládnout své vozidlo, ale ten, kdo neztrácí kontakt s vozovkou. První pravidlo v zimě je tedy snížit rychlost

 

Začněte brzdit včas

 Je-li vozovka kluzká, náhlé brždění způsobí nevyhnutelně ztrátu kontroly nad vozidlem. Abyste se do takové situace nedostali, zachovávejte dostatečnou bezpečnou vzdálenost a neprovádějte náhlé změny směru.


Jemně s plynem!

Další pravidlo: zrychlujte postupně , zabráníte tak prokluzování poháněných kol. Cítíte-li, že ztrácíte přilnavost, přeřaďte na vyšší rychlost. Síla vyvinutá na kola se okamžitě sníží a vy znovu získáte záběr. Stejně postupujte v prudkých svazích.

 

Lehkost v zatáčkách

I zde je předvídavost prvořadá. Zpomalte před zatáčkou, dokud je vozovka ještě rovná. Zatáčku vybírejte při nižší rychlosti a volantem točte lehce. Na výjezdu ze zatáčky přidávejte postupně  a plynule.

 

Co dělat při ztrátě přilnavosti?

Pokud se i navzdory těmto opatřením dostává vaše vozidlo do smyku, máte ještě šanci znovu nad ním získat kontrolu. Za jedné podmínky: nikdy nepouštějte vozovku z očí. Skutečně, pokud se díváte na překážku, budete mít značnou šanci do ní narazit…

> Vozidla s pohonem (poháněná přední kola)

  • Pokud je ztráta kontroly způsobena náhlým bržděním, pusťte brzdový pedál.
  • Ztratila-li přední kola kontakt s vozovkou, mírně uvolněte plynový pedál a tiskněte pedál spojky , abyste více zatížili přední  nápravu.
  • Jakmile znovu získáte kontrolu, zvolte přiměřenější způsob jízdy!

> Vozidla s náhonem (poháněná zadní kola)

  • Pokud je smyk způsoben náhlým bržděním, pusťte zcela brzdový pedál.
  • Ztratila-li zadní kola přilnavost, pohrajte si se spojkou a plynem , aby ji znovu získala.
  • Abyste znovu ovládli vozidlo, otočte mírně volantem ve směru, kam chcete jet.
  • Jakmile znovu získáte kontrolu, jeďte přiměřenější rychlostí!

 

S protismykovým zařízením nebo bez něj?

Čím dál více vozidel je vybaveno aktivním protismykovým systémem (ASR). Ten při rozjíždění snižuje moment působící na kolo, které začíná prokluzovat, aby působil na druhé. Umožňuje tak lepší rozjezd na sněhu nebo na náledí. Nicméně se může stát, že i kolo, které bylo poháněné, ztrácí svou přilnavost. ASR tedy snižuje výkon motoru, dokud kola nezískají zpět svou přilnavost. V případě zvláště kluzkého povrchu může být hranice prokluzování tak nízká, že nezbývá dost času pro rozjezd vozidla. Jediný způsob, jak se z toho dostat, je tedy odpojit ASR.