Značení pneumatik - Značení pneumatik mimo Evropu

Značení pneumatik mimo Evropu

Značení pneumatik Publikováno 23.11.11 od Roman K.

K dnešnímu dni zavedlo značení pneumatik pouze Japonsko a Korea. Stejně tak by měly brzy učinit i další země, jako Spojené státy nebo Brazílie. Kritéria, škály, štítky: přehled různých podmínek.

Značení mimo Evropu Kreditní foto © : All Rights Reserved

Evropská unie není první, kdo zavedl štítek s vlastnostmi pneumatik. Od roku 2010 zavedlo Japonsko značení pneumatik na základě dobrovolnosti. V roce 2011 ho následovala Korea a v listopadu 2012 zavedla toto opatření povinně, zároveň se zeměmi Evropské unie. Štítek nadchl další velké světové velmoci. Spojené státy piplají svůj systém, který by měl brzy spatřit světlo světa, zatímco Čína a Brazílie spustily vlastní výzkumný projekt na toto téma.

 

Značení pneumatik v Japonsku

Japonské značení se v podstatě neliší od evropských předpisů. Zaměřuje se pouze na dvě kritéria: brzdění na mokré vozovce a valivý odpor (přímo související se spotřebou paliva). 

Škála valivého odporu zahrnuje 5 tříd:

AAA

AA

A

B

C

Škála brzdění na mokré vozovce zahrnuje 4 třídy:

a

b

c

d

  Aby pneumatika nesla známku « dobrá energetická účinnost », musí být zařazena nejméně do třídy A, pokud se týká valivého odporu.

  Příklad pneumatiky « energeticky účinné »:

  Značení pneumatik v JaponskuKreditní foto © : All Rights Reserved

   

   

   

   

   

  Se známkou AA za valivý odpor a C za brzdění na mokré vozovce může tato pneumatika nést piktogram « dobrá energetická účinnost ».

  Japonsko počítá se zpřísněním této škály v roce 2016. Pneumatiky se podílejí na spotřebě paliva přibližně 20% procenty – i na souvisejících emisích CO2 – vláda si přeje co nejúčinněji používat tuto páku, aby dosáhla cílů souvisejících s ochranou životního prostředí, které si stanovila.

   

  Značení pneumatik v Jižní Koreji

  Jižní Korea, která se značkami Hankook, Kumho nebo Nexen vyváží téměř 30% své produkce do Evropy, se rozhodla následovat příklad Evropské unie (EU). Po zavedení značení pneumatik na základě dobrovolnosti v roce 2011 se vláda rozhodla zavést toto opatření povinně od listopadu 2012, zároveň se zeměmi EU.

  Značení pneumatiky v Jižní KoreiKreditní foto © : All Rights Reserved

  Stejně jako Japonsko hodnotí i Korea pouze dvě kritéria: energetickou účinnost a brzdění na mokré vozovce. Její štítek však přisuzuje větší význam prvnímu kritériu. Škály jsou jednoduché: 5 tříd (od 1 do 5) pro obě kritéria.

  V Jižní Koreji se značení vztahuje na všechny prodávané pneumatiky. Na náhradních pneumatikách se štítek musí vyskytovat přímo na běhounu. U pneumatik « montovaných od výrobce » (které se montují na nová vozidla) musí být informace o jejich vlastnostech uvedena v návodu.

   

  Značení pneumatik ve Spojených státech

  Třebaže žádné rozhodnutí o jeho zavedení nepadlo, americká správa na značení pneumatik již velmi zapracovala. Po provedení studií a konzultací navrhla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) model štítku, který snad uspokojí různé adresáty projektu.

  Značení pneumatik v USAKreditní foto © : All Rights Reserved

  Americký štítek hodnotí tři faktory: energetická účinnost, brzdění na mokré vozovce a kilometrový výkon. Škála (základní hodnota 100 za nejlepší výkon) je stejná pro všechna tři kritéria. Hodnocení opotřebení ve Spojených státech by mohlo v budoucnu ovlivnit předpisy v dalších zemích světa.